TİM-TEB Girişim Evi’nin Bir Parçası Olduğumuzu Gururla Duyururuz!

Scootable, Ocak 2023 itibariyle EIT UM ailesinin bir parçası olarak Avrupa girişimcilik ekosisteminde önemli bir gelişim gösterirken, ülkemizin girişim ekosistemindeki en önemli hızlandırıcı programı olarak gördüğümüz TİM-TEB Girişim Evi ailesinin bir parçası olduğumuzu gururla duyururuz. Umuyoruz ki bu program ve işbirliği sayesinde hem ülkemizde hem de hedef pazarlarımızda çok daha hızlı bir büyüme gerçekleştireceğiz ve TİM-TEB Girişim Evi’nin lider girişimlerinden biri olarak ülkemizi her alanda başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz.

TİM-TEB Girişim Evleri, kurulan teknoloji şirketlerinin sürdürülebilirliğini ve hızla büyümesini sağlamaya yönelik (kuluçka) hızlandırma ve büyüme aşamalarındaki özgün programları ile ekosisteme yön vermektedir. Bugüne kadar 1700’ün üzerinde teknoloji odaklı girişimciye destek verilmiştir. TİM-TEB Girişim Evleri ekosistemdeki büyük kapasitesi ve tüm taraflarla olan güçlü ilişkileri sonucunda hem kamu hem de özel yatırım gruplarıyla girişimcileri en geniş biçimde buluşturmaktadır.

TİM TEB Girişim Evlerinin temel misyonunu oluşturan ana faktörlerden biri teknoloji girişimcilerinin ihracata yönlendirilmesi ya da mevcut ihracat kapasitelerinin artırılmasıdır. TİM TEB Girişim Evleri’nde Global Up programları uygulanmakta ve girişimcilerin ihracat için temel stratejik hazırlıklarını güçlü bir şekilde gerçekleştirmeleri için rehberlik uygulamalı olarak verilmektedir. Diğer yandan TİM-TEB Girişim Evleri küresel iş birliği konusunda girişimcilerini destekleyebilmek için başta Fransa ve Amerika olmak üzere çeşitli ülkelerin ekosistemlerine erişimde oluşturduğu güçlü iş birlikleri ile özgün programlar tasarlamakta ve uygulamaktadır. TİM TEB Girişim Evleri girişimcilerinin küresel iş birliği potansiyelini artırmak için bünyesinde 94 Ülkede 100’den fazla hızlandırıcı, yatırımcı grubu ve kurumsal firmanın yer aldığı global bir ağ olan “Global Accelerator Network”’e (GAN) üye olmuştur ve bu konuda Türkiye’deki ilk girişimcilik programıdır.

Bu gönderiyi paylaş